12 de June del 2017

Espais de la batalla de l'Ebre

Una ruta cultural que evoca silenci i pau: El silenci i La pau que actualment es respira en aquests escenaris, amb les serres de Pàndols i Cavalls com punts claus, conviden a visitar-los i a gaudir de l'espai i la natura que s'ofereixen en un exercici imprescindible per conèixer i entendre la història europea recent.

Una ruta cultural que evoca silencio y paz: El silencio y la paz que actualmente se respira en estos escenarios, con las sierras de Pàndols y Cavalls como puntos claves, invitan a visitarlos y a disfrutar del espacio y la naturaleza que ofrecen en un ejercicio imprescindible para conocer y entender la historia europea reciente.