Delta del Ebre

CATALÀ

El delta de l'Ebre és la zona humida més gran de les terres catalanes. Amb els seus 320 km2 de superfície, és considerat l'hàbitat aquàtic més important de la Mediterrània occidental després de la Camarga (França), i el segon d'Espanya, després del Parc Nacional de Doñana. L'harmonia entre els seus valors naturals i l'explotació per part de l'home no ha estat mai fàcil. D'altra banda, el seu considerable paper biològic suposa un contrast amb la profunda humanització de gran part de la seva superfície i el seu important pes agrícola. Més de 500 espècies diferents li atorguen un gran potencial pel que fa a la vegetació, on destaquen els canyars, les jonqueres, els eucaliptus i els lligaboscs de riu. No hi ha, però, oblidar l'arròs, el producte estrella del territori, que es conrea en gran part del terreny del delta.

CASTELLANO

El delta del Ebro es la zona húmeda más grande de las tierras catalanas. Con sus 320 km2 de superficie, es considerado el hábitat acuático más importante del Mediterráneo occidental después de la Camarga (Francia), y el segundo de España, después del Parque Nacional de Doñana.  La armonía entre sus valores naturales y la explotación por parte del hombre no ha sido nunca fácil. Por otra parte, su considerable papel biológico supone un contraste con la profunda humanización de gran parte de su superficie y su importante peso agrícola.  Más de 500 especies diferentes le otorgan un gran potencial en cuanto a la vegetación , donde destacan los cañaverales, los juncales, los eucaliptos y los madreselvas de río. No hay, sin embargo, olvidar el arroz , el producto estrella del territorio, que se cultiva en gran parte del terreno del delta. 

REF: Parque Natural del Delta del Ebro // Stock: Disponible